Category Archives: ข่าวกิจกรรม

วันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีได้จัดงานวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา- บรมราชชนนี ร่วมกับหน่วยงานราชการและได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ อพม. เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ หอประชุมวัดใหญ่สุวรรณาราม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดงานในครั้งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” พิธีเดินขบวนเดินรณรงค์ระดมทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส และ การนำสิ่งของไปมอบกับ ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ๘ อำเภอ

 

การตรวจราชการ รอบที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด One Home ร่วมกันต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงและ เข้าร่วมประชุมหน่วยงาน พม.จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินตามแผนการตรวจราชการปี 2562 และปัญหา/อุปสรรค โดย ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ อาคารผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และเวลา 13.00-16.00 น. คณะท่านผู้ตรวจาชการและหัวหน้าหน่วยงาน พม. ร่วมลงพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านสังคม (Social Smart City) ณ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการปรับปรุงอารยสถาปัตย์

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562เวลา 09.30 น. – 12.30 น. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างผุู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างได้ส่งงานในงวดงานที่ 1ของสัญญาจ้าง ณ วัดเขาย้อย ได้แก่ งานก่อสร้างทางลาดคนพิการ 2 แห่ง ,การปรับปรุงทางลาดคนพิการ 1 แห่ง,งานตีเส้นจราจรและป้าย, ร้านค้าประชารัฐฯ จำนวน 1 หลัง และวัดเขาตะเครา ได้แก่ร้านค้าประชารัฐฯ จำนวน 1 หลัง

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการ จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมสโมสรมณฑลทหารบกที่ 15 โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 152 คน

ประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างองค์กรความรู้ พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งประจำปี 2562

วันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างองค์กรความรู้ พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

 

ในภาพอาจจะมี Manoak Kongrattanachat, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม