โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการ จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมสโมสรมณฑลทหารบกที่ 15 โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 152 คน