โครงการปรับปรุงอารยสถาปัตย์

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562เวลา 09.30 น. – 12.30 น. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างผุู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างได้ส่งงานในงวดงานที่ 1ของสัญญาจ้าง ณ วัดเขาย้อย ได้แก่ งานก่อสร้างทางลาดคนพิการ 2 แห่ง ,การปรับปรุงทางลาดคนพิการ 1 แห่ง,งานตีเส้นจราจรและป้าย, ร้านค้าประชารัฐฯ จำนวน 1 หลัง และวัดเขาตะเครา ได้แก่ร้านค้าประชารัฐฯ จำนวน 1 หลัง