ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day)

วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08:30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัด ไปจนถึงบริเวณหอนาฬิกาวัดธ่อ เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562