นางสาวบัณฑิตา วงศ์ศรีเผือก ชื่อเล่น ตา

นางสาวบัณฑิตา วงศ์ศรีเผือก อายุ 18 ปี (ชื่อเล่น : ตา)

ลักษณะรูปร่างผอม ผิมสองสี สูงประมาณ 160 เซนติเมตร ลักษณะผมดำตรง ตัดสั้นทรงนักเรียน

รูปหน้าเรียว ได้หายออกไปจากบ้านเลขที่ 43/2 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

 

หากพบเบาะแส กรุณาติดต่อ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

หมายเลขโทรศัพท์ 035-611-163 หรือแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งไปยัง นายสุรพล วงศ์ศรีเผือก (บิดา)