โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีและเครือข่ายกลุ่มสตรีภาคกลางประจำปี 2562

นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีและเครือข่ายกลุ่มสตรีภาคกลางประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ ฮาร์โมนี่รีสอร์ทแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี