ร่วมออกตรวจศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมออกตรวจและติดตามการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจและลดอุบัติเหตุหน้าสถานีตำรวจภูธรบางตะบูน และ จุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม