โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562

 

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เบื้องต้น รวมถึงสถานการณ์ รูปแบบการค้ามนุษย์ อันเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้รู้เท่าทันภัยอันตราย/รูปแบบของการค้ามนุษย์ และสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้แรงงาน เด็กเยาวชน สตรี ประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมยงค์ นพคุณ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง Natavudh Petchpromsorn และ Manoak Kongrattanachat, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม